کاربردهای آلفاسلولز

کاربرد های آلفا سلولز

همانطور که قبلا به آن اشاره شد از آلفا سلولز در صنایع مختلفی استفاده میشود که به برخی از آنها اشاره میشود:1_تولیدCMC(کربوکسی متیل سلولز):کربوکسی متیل سلولز که در دوگرید صنعتی و غذایی به طورفراگیر مورد استفاده قرار میگیرد. از مهمترین کاربردهایCMC باید به صنایع غذایی،دارویی،صنایع شوینده،رنگ و رزین،سفالو سرامیک،چسب ها و گل حفاری اشاره کرد. لازم بذکر است مهمترین ماده اولیه CMC آلفاسلولز است.

تولید میکروکریستالین سلولز

تولید میکروکریستالین سلولز (MCC)مهمترین ماده اولیه تولید MCC در صنایع گوناگون استفاده میشود که مهترین آن ها عبارتند از صنایع غذایی،نوشیدنی،داروسازی و لوازم آرایشی.

تولید نیتروسلولز(NC)

از اصلی تزین مواد اولیه تولید آلفاسلولز است.از نیتروسلولز در صنایع نظامی،لاک،رنگ و رزین می توان بهره برد.

Ipad
پلی آنیونیک سلولز(PAC)

ازPACدرصنایع پایین دستی و تولید گل حفاری می توان استفاده کرد.

 
استات سلولز

یکی از مهمترین مشقات آلفا سلولز می توان به استات سلولز اشاره کرد که کاربردهای تنظیم تولید فیلم،نایلون و فیلترسیگار دارد.

 
صنایع سلولزی و بهداشتی

از دیگر کاربردهای اساسی آلفا سلولز می توان به تولید فلاف پالپ و تیشو در صنایع سلولزی اشاره کرد.

 
قدرت گرفته از: آریا پورتال