واحدهای فعال در کارخانه

واحد های کارخانه

واحدهای فعال در کارخانه لینترپاک

واحد تولید:کلیه ی کارهای تولیدی اعم از پاکسازی لینتربرش 2،پخت،رنگبری و بسته بندی بر عهده این واحد مهم میباشد که از پرسنلی کارآزموده و کاملا مجرب و حرفه ای تشکیل شده است. واحد کنترل کیفی:این واحد مهم که توسط مهندسین با تجربه و دوره دیده اداره می شود وظیفه دارد کلیه ی ازمایش های مورد نیاز را بر روی محصول انجام دهد.از مهمترین آزمایش هایی که در آزمایشگاه شرکت لینترپاک به صورت روزانه انجام میگیرد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1_اندازه گیریDPکه بر اساس استاندارد SCAN_T می شود.2_اندازه گیری درصد خلوص آلفاسلولز که با استانداردTAPPIصورت می پذیرد.3_بخش میزان خاکستر(ASH)که بر اساس استانداردTAPPIانجام میگیرد.4_ محاسبه درصد مواد نامحلول در اسید که بر مبنای استانداردTAPPIانجام می شود.5_بررسی درصد رطوبت محصول. واحد فنی و تعمیرات:تعمیر و نگهداری کلیه ی دستگاه ها و قطعات موجود اعم از پمپ ها،لاین ها،فن های انتقال خمیر،واشرها،بویلرها،کمپرسورها و بر عهده ی این واحد مهم و حیاتی است.این واحد تشکیل شده اند پرسنلی با تجربه،ماهر و دوره دیده هستند که هریک در حوزه ای که برایشان مشخص شده تخصص فراوان دارند. واحد برق و الکترونیک:واحدی مهم و تاثیرگذار که مشکل از مهندسین برق و فوق العاده حرفه ای که کلیه ی امور برقی و ابزار های دقیق کارخانه را بدون کم و کاست انجام می دهند.از مهمترین فعالیت های واحد برق و الکترونیک کارخانه لینترپاک الکتروموتورها،درایوها و وسایل ابزار دقیق اشاره کرد. واحد تحقیق و توسعه: مهمترین وظایف این واحد ارایه راهکار و معرفی محصولات جدید نوآوری در تولید کارخانه می باشد. واحد اداری:مشکل از پرسنلی کارآزموده که گلیری اموراداری،اجرایی و حقوقی شرکت را سازماندهی می کنند. واحد بازگانی:اقداماتی از قبیل خرید مواد اولیه و فروش محصولات را می توان مهمترین وظایف این واحد نامید که توسط مهندسین مجرب و با صلاحیت اداره می شود.


قدرت گرفته از: آریا پورتال